Vývoz žúmp

Taktiež poskytujeme služby fekálnymi vozidlami s objemom 10 m3.

Zabezpečíme kompletné odčerpanie tukov a vody z lapačov tukov a následnú ekologickú likvidáciu odpadu, čistenie domových čističiek odpadových vôd a prečerpávacích staníc a servis ČOV.

Vývoz žúmp, čistenie septikov:

  • RÝCHLO
  • KVALITNE