TV monitoring potrubí

Presný stav vašej kanalizácie odhalíme rýchlo a jednoducho – pomocou TV monitoringu kanalizačného potrubia. TV monitoring realizujeme pomocou tlačnej kamery alebo kamerovým vozíkom pre väčšie priemery. Pri každom TV monitoringu vyhotovujeme záznam, ktorý je možné zaznamenať na CD alebo USB. Samozrejmosťou je taktiež vyhotovenie podrobnej správy o stave vašej kanalizácie.

Profesionálny TV monitoring poskytne vám i našim pracovníkom cenné a presné údaje o stave vašej kanalizácie a kanalizačného potrubia. TV monitoring spoľahlivo odhalí prípadné poškodenia alebo iné problémy v jednotlivých úsekoch kanalizačného potrubia.

Výhody, ktoré vám ponúka TV monitoring kanalizačného potrubia:

  • Určenie presného stavu vašej kanalizácie
  • Odhalenie závažných príčin nesprávneho fungovania kanalizácie
  • Ušetrenie značných nákladov v prípade včasnej opravy kanalizácie